(1)
บารมี แ.; จันทรวิวัฒน์ ท. ผลของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่องกลุ่มยาจิตเวชต่อนักศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. journalkorat 2022, 7, 184-197.