(1)
สารจันทึก ท.; อนุรัตน์พานิช ล. ผลลัพธ์ทางคลินิกการติดตามการใช้ยารักษาในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นไลน์. journalkorat 2022, 8, 38-48.