(1)
สู่สุข ส. การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการตัดจ่ายงบประมาณ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา. journalkorat 2022, 7, 215-232.