(1)
บุราคร เ.; เพิ่มปัญญา เ. เปรียบเทียบผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง (608) ที่ได้รับวัคซีนและไม่ได้รับวัคซีน ในโรงพยาบาลแก้งคร้อ. journalkorat 2023, 8, 124-135.