(1)
ภิญโญวิวัฒน์ ค.; เพิ่มทองชูชัย น.; บำเพ็ญบุญ ร.; ด้วงจุมพล น. สัดส่วนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ที่เข้ารับการรักษาแบบแยกกักตัวที่บ้านในโรงพยาบาลตติยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. journalkorat 2024, 9, 113-132.