วัชราธร ธ.; ภาโนมัย ณ.; พาจันทร์ ธ. .; เจริญชีวะกุล ช. ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการใช้กัญชาทางการแพทย์ ของผู้ป่วยมะเร็งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย . วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 8, n. 1, p. 49–67, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/253291. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.