วงศ์วัฒนอนันต์ ว. อุบัติการณ์ของภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิด ลักษณะทางคลินิก และการรักษาในทารกแรกเกิดที่คลอดในโรงพยาบาลปักธงชัย. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ , Bangkok, Thailand, v. 9, n. 1, p. 62–77, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/261466. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.