[1]
โกวิทยานนท์ ศ., “สถานการณ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดพิษณุโลกภายหลังนโยบายยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล”, journalkorat, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 117–136, มิ.ย. 2018.