[1]
คงสืบ ห. และ เรืองรัตนตรัย ว., “ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว”, journalkorat, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 72–84, มิ.ย. 2019.