[1]
ประจิตร อ., “การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานมหัศจรรย์พันวันแรกแห่งชีวิต อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา”, journalkorat, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 67–87, ธ.ค. 2019.