[1]
เธียรทองอินทร์ พ., พิสัยพันธุ์ ร., ดีเลิศ ก., และ อินทสร้อย ป., “สมุนไพรไทยกับการรักษาอาการปวดประจำเดือน”, journalkorat, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 5–18, ก.พ. 2022.