[1]
คำสวาสดิ์ น. . ., “เครื่องมือประเมินความปวดในระยะที่หนึ่งของการคลอด : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ”, journalkorat, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 21–31, ธ.ค. 2020.