[1]
เขตบำรุง ว., โพธิพิมพ์ ม., และ ประธรรมโย จ. . ., “สถานการณ์สุขภาพเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่ม T60.0 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา”, journalkorat, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 76–91, ธ.ค. 2020.