[1]
สีสัน ช. และ ปัญญาใสโสภณ ธ. . ., “ผลของโปรแกรมความรู้แจ้งแตกฉานด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2”, journalkorat, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 155–169, ธ.ค. 2020.