[1]
สมุทรรัตน์ พ. ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง”, journalkorat, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 199–210, ธ.ค. 2020.