[1]
จำปาหวาย ส. และ นุกาศ อ., “ปัญหาสุขภาพและความต้องการการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”, journalkorat, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 18–31, ส.ค. 2021.