[1]
ชัยจันทร์ ส., “ชุมชนท้องถิ่นกับการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน ”, journalkorat, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 5–17, ก.ย. 2022.