[1]
วัชราธร ธ., ภาโนมัย ณ., พาจันทร์ ธ. ., และ เจริญชีวะกุล ช., “ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการใช้กัญชาทางการแพทย์ ของผู้ป่วยมะเร็งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย ”, journalkorat, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 49–67, ก.ย. 2022.