[1]
สู่สุข ส., “การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการตัดจ่ายงบประมาณ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา”, journalkorat, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 215–232, ก.พ. 2022.