[1]
วงศ์วัฒนอนันต์ ว., “อุบัติการณ์ของภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิด ลักษณะทางคลินิก และการรักษาในทารกแรกเกิดที่คลอดในโรงพยาบาลปักธงชัย”, journalkorat, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 62–77, ก.ค. 2023.