[1]
กิ่งแก้ว จ., โพธิ์ชัย ศ., บุญมาก ณ., และ โชติกุญชร ว., “กระบวนการพยาบาลและการนำไปใช้ในการวางแผนจําหน่ายผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีหลังผ่าตัดใส่ท่อระบายทางเดินน้ำดีผ่านผิวหนัง”, journalkorat, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 19–31, ม.ค. 2024.