(1)
บุญ​เรือง​ศรี อ.; กุลบุตร อ. . การประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2562. odpc10ubon 2021, 19, 9-24.