[1]
แก้วสว่าง พ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ”, odpc10ubon, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 36–48, ก.ค. 2021.