[1]
แก้วจันต๊ะ ก. และ วิจิตร อ., “การติดเชื้อตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะติดต่อเมตาเซอร์คาเรียในปลาน้ำจืดที่อ่างเก็บน้ำแม่นึง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ประเทศไทย”, odpc10ubon, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 59–70, ก.ค. 2021.