กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Impact of Abortion to Philippine Fertility: A Health and Demographic Perspective ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF