Promraksa, Bundit, Jureerat Daduang, Tueanjit Khampitak, Wirapong Kantamala, Pranithi Hongsprabhas, and Patcharee Boonsiri. 2015. “Phytochemicals and Their Roles in Anti-Aging”. Ramathibodi Medical Journal 38 (4):312-21. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/57538.