กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาการผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดีแบบผ่านกล้องชนิด 3 พอร์ท โดยการเย็บถุงน้ำดียึดติดกับผนังหน้าท้อง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล