กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของยาระงับปวด Fentanyl ที่ให้นำไปก่อนการนำสลบด้วยยา Propofol ในการใส่หน้ากากครอบกล่องเสียงชนิด ProsealTM Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล