กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของยา Voglibose ในการลดระดับ HbA1c ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับน้ำตาล FPG น้อยกว่า 126 มก./ดก. และมีระดับ HbA1c มากว่า 6.5% Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล