กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การรักษาฟันตัดกลางบนด้านขวาที่ได้รับอุบัติเหตุ intrusive Luxation ร่วมกับ Complicated Crown Fracture : กรณีศึกษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล