กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการให้ตวามรู้ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินในโรงพยาบาลสมุทรสาคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF