กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการให้ตวามรู้ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินในโรงพยาบาลสมุทรสาคร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล