กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาลักษณะความแตกต่างของต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอ ระหว่างมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งแพร่กระจายโดยใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล