กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบการฉีดยาชาเข้าใต้เยื่อบุตา กับการฉีดยาชาเข้าใต้กระบอกตา ในการผ่าตัดต้อกระจก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล