กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน : การตรวจด้วยคลื่นความถี่สูงมีส่วนช่วยเพียงใด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล