กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาภาวะ Pure Red Cell Aplasia จากการใช้ยา Recombinant Human Erythropoietin Alfa ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียม ในโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล