กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจ Campylobacter และความชุกของเชื้อในเด็กต่ำกว่า 5 ปี เขตภาคกลางตอนล่าง พ.ศ. 2547-2549 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล