กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาในผู้ป่วยเด็กที่มีการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่มีไข้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล