กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใส่ท่อหายใจผ่านบริเวณใต้คาง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล