กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อุบัติการณ์ของภาวะกระดูกหักจากการล้มและการใช้ยารักษาภาวะกระดูกพรุน ในสตรีอายุมากกว่า 50 ปี ในโรงพยาบาลบ้านโป่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-2550 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล