กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Metastatic Calcification จากเนื้องอกต่อมพาราธัยรอยด์ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล