กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะถุงเลนส์ตาขุ่นหลังการผ่าตัดต้อกระจกของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF