กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเลือดออกในสมองสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตันที่ได้รับยา rtPA Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล