กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล