กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความปลอดภัยของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยไม่ใส่สายระบายเลือด กับปริมาณการสูญเสียเลือดหลังการผ่าตัดและระยะเวลาในการฟื้นตัวของระดับเม็ดเลือดแดง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล