กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การฟื้นฟูสภาพช่องปากในผู้ป่วยกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงด้วยการทำฟันเทียมล่างทั้งปากชนิดถอดได้คร่อมรากฟันเทียม : รายงานผู้ป่วย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล