[1]
Phanitkunwat, A. 2018. การศึกษาเปรียบเทียบผลการผ่าตัดริดสีดวงทวารหนักแบบเย็บแผลปิดด้วยวิธีการฉีดยาชาเฉพาะที่รอบทวารหนักและการฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง. วารสารแพทย์เขต 4-5. 29, 4 (พ.ค. 2018), 461–469.