[1]
Wongwan, P. 2018. ปัจจัยเสี่ยงสำหรับการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวาน ในโรงพยาบาลพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม. วารสารแพทย์เขต 4-5. 32, 1 (มิ.ย. 2018), 97–100.