[1]
Limkitcharenporn, S. 2018. ความเหมาะสมของการใช้เลือดและปัจจัยที่มีผลกับการได้รับเลือดหลังผ่าตัด สำหรับผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในโรงพยาบาลดำเนินสะดวก. วารสารแพทย์เขต 4-5. 37, 2 (ก.ค. 2018), 98–107.