[1]
- 2020. สารบัญ. วารสารแพทย์เขต 4-5. 39, 2 (มิ.ย. 2020).