[1]
ศรีมหาดไทย พ.บ., ส. 2020. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเลือดออกในสมองสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตันที่ได้รับยา rtPA. วารสารแพทย์เขต 4-5. 39, 4 (ธ.ค. 2020).